Gescand.nl is een initiatief van Tendenco en Dahli Design. We zijn dit initiatief gestart, omdat we u graag onze

expertise willen aanbieden. Via gescand.nl wordt u een communicatie quickscan aangeboden. Wij zijn van

mening dat het nooit verkeerd is om uw bedrijf eens een spiegel voor te houden. Heb ik alles nog op een rijtje?

Zijn er verbeterpunten? Kan ik anders tegen bepaalde zaken aankijken? Buiten het feit dat u gebruik kunt maken

van onze expertise is het ook altijd fijn om eens door derden naar uw bedrijf te laten kijken.

Klik hier om naar gescand.nl te gaan.